billy graham ประวัติ

People

บิลลี เกรแฮม คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

ชื่อของ “บิลลี เกรแฮม” อาจจะเป็นชื่อที่ใครหลายคนเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกในช่วงนี้ หลังจากที่มีข่าวการเสียชีวิตของเขาในวัย 99 ปี ทาง Zcooby ขอนำเสนอประวัติและผลงานที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้มาฝากครับ