Breakthrough Starshot คืออะไร?

Uncategorized

Breakthrough Starshot คืออะไร? กับยานจิ๋วความเร็ว 20% ของความเร็วแสง

Breakthrough Starshot อาจจะเป็นคำที่ใครหลายคนได้ยินในช่วงนี้ อาจจะสงสัยว่าคืออะไร? วันนี้ Zcooby เลยอยากจะขอเล่าเรื่องให้หลายคนได้เข้าใจมากขึ้นนะครับ Breakthrough Starshot คืออะไร? เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก โดยสร้างยานอวกาศขนาดจิ๋วที่มีขนาดลำเล็กประมาณผีเสื้อจำนวนหลายร้อยลำ เดินทางด้วยพลังขับดันของแสงเลเซอร์ จนเร่งความเร็วในการเดินทางจนเท่ากับความเร็ว 20% ของความเร็วแสง เป้าหมายแรกที่วางไว้คือ เดินทางไปยัง ระบบดาว 3 ดวง อัลฟา เซนทอรี (Alpha Centauri)…