DDoS เฟสบุ๊กล่ม

Technology

DDoS คืออะไร? รู้จักหนึ่งในภัยการโจมตีทางไซเบอร์ในปัจจุบัน

คำว่า DDoS อาจเป็นคำที่ถูกกล่าวถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้ หลังจากที่มีกรณีเฟสบุ๊คล่มกว่า 10 ชั่วโมง โดยมีข่าวลือถึงสาเหตุที่ทำให้เฟซบุ๊กล่มครั้งนี้ว่าเป็นเพราะโดนระดมโจมตีทางไซเบอร์ Distributed Denial of Service attack หรือที่เรียกกันว่า DDos จนทำให้เฟซบุ๊กล่ม ไม่สามารถใช้งานได้ (ซึ่งทาง Facebook ได้ปฏิเสธในกรณีนี้) วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง DDoS มาฝากครับ