E-Ticket ของจริง

Travel

E-Ticket คืออะไร? ประโยชน์และวิธีตรวจสอบ E-Ticket

ในปัจจุบัน ผู้ที่ต้องเดินทางหรือกำลังด้วยเครื่องบิน อาจจะเคยได้ถึงคำว่า อี-ทิคเก็ต (E-Ticket) บางท่านอาจจะสงสัยว่า มันคืออะไร? มีความสำคัญหรือความจำเป็นอย่างไรบ้าง? ทาง Zcooby เลยอยากจะขอนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากนะครับ