Facebook live คืออะไร

Mobile

Facebook live คืออะไร? พร้อมเคล็ดลับในใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลังจากที่มีข่าวการฆ่าตัวตายของพ่อลูกผ่านทาง Facebook Live จนเป็นข่าวไปทั่วโลก วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมวิธีการใช้งาน Facebook Live ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Facebook live คืออะไร? Facebook Live เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ Facebook ที่สามารถทำการ”ถ่ายทอดสด” เรื่องราวต่างๆ ผ่านทาง Facebook โดยผู้ที่เป็นเพื่อนของผู้ใช้งาน หรือ ผู้ที่ติดตามเพจใดๆ…