Facebook Live ใช้งาน

Uncategorized

Facebook Live สามารถใช้งานได้ทุกคนแล้ว (7 เมษายน 2559)

หลังจากที่ทางเฟสบุ้คให้เริ่มทยอยให้กับผู้ใช้งานบางส่วนสามารถใช้งาน Facebook Live หรือการแพร่ภาพสด วันนี้ (7 เมษายน 2559) Facebook ได้ทำการประกาศผ่านหน้าเพจของตนว่า ทุกคนสามารถใช้ฟีเจอร์”Live Video”ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงเท่านั้น โดยทางเฟสบุ้คได้ประกาศผ่านเพจอย่างเป็นทางการของ Facebook (https://www.facebook.com/facebook/) ดังนี้ครับ Facebook Live is here! Never miss being in…