gatpat 2/2559 สอบเมื่อไหร่

Uncategorized

รายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2559 (5-8 มีนาคม 2559)

เรียกว่าเป็นการสอบอีกครั้งหนึ่งที่น้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะต้องเผชิญหน้าอีกครั้งกับการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 วันนี้ (6 มกราคม 2558) ทาง Zcooby ขอนำข้อมูลรายชื่อสนามสอบ GAT/PAT ทั่วประเทศ ในการสอบครั้งที่ 2/2559 มาฝากครับ โดยการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 นั้น จะมีการจัดการทดสอบในวันที่ 5 – 8…