Google Drive ใช้งาน 99 ปี

App

Google Drive จะยุติการใช้งาน? (ข้อเท็จจริง) แชร์ภาพเพื่อใช้ Google Drive นาน 99 ปีจริงหรือไม่?

หลังจากที่มีข่าว(ลือ)ว่า ทาง Google จะยุติการให้บริการ Google Drive ทำให้ช่วงนี้ใครหลายคนอาจจะเห็นรูปหรือข้อความด้านล่างนี้