Instagram story แสดงความรู้สึก

App

Instagram สามารถแสดงความรู้สึกใน Story ได้แล้ว

หากผู้ใช้งาน Facebook อาจจะคุ้นเคยกับการแสดงความรู้สึก (Reaction) ที่มีมากกว่า “ถูกใจ” มาพอสมควรแล้ว วันนี้ Instagram ก็สามารถแสดงความรู้สึกใน Story ได้แล้ว เราลองมาดูวิธีการใช้งานกันนะครับ