JAN BNK48 ผลงาน

People

แจน BNK48 คือใคร? พร้อมประวัติและผลงาน

หลังจากที่มีข่าวของ แจน BNK48 ประกาศจบการศึกษาจากวง BNK48 เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะอยากรู้จักเธอมากขึ้น วันนี้ Zcooby ขอแนะนำประวัติและผลงานที่ผ่านมาของ แจน BNK48 มาฝากครับ