Pizza Company ฟรี

Uncategorized

อย่าแชร์!! “แจกอาหารฟรี Pizza Company ฉลองครบรอบ 15 ปี” (ลิ้งค์หลอกลวง)

หลังจากที่ตอนนี้เริ่มการส่งข้อความไปยังเพื่อนหรือกลุ่มต่างๆ ในไลน์ว่า ทาง Pizza Company ฉลองครบรอบ 15 ปี มีการแจกอาหารฟรี ทาง Zcooby จึงขอเตือนภัยว่า อย่าแชร์เป็นอันขาดครับ (หลอกลวง)