Prince เสียชีวิต

Uncategorized

โรเจอร์ส เนลสัน (Prince) คือใคร? (พร้อมประวัติและผลงาน) #RIPPrince

หลังจากที่มีการรายงานข่าวว่า พรินซ์ โรเจอร์ส เนลสัน  (Prince Rogers Nelson) นักร้องและนักดนตรีชาวอเมริกันวัย 57 ปี ถูกพบเสียชีวิตภายในบ้านพัก ทำให้หลายคนอยากจะรู้จักบุคคลนี้มากขึ้นว่า เขาคือใคร วันนี้ Zcooby นำข้อมูลมาฝากครับ พรินซ์ โรเจอร์ส เนลสัน คือใคร? พรินซ์ โรเจอร์ส เนลสัน (Prince Rogers Nelson) เป็นนักดนตรี…