sakura

Travel

พยากรณ์การบานของซากุระที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557

สำหรับผู้ที่กำลังวางแผนเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงสงกรานต์ ผมเชื่อว่าแพลนหนึ่งที่ทำให้ทุกคนชอบเดินทางไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็คือ “การชมซากุระ” ซึ่งหลายคนที่กำลังจะเดินทางอาจจะอยากรู้ว่า ในช่วงที่ตนเดินทางไปถึง จะได้เจอดอกซากุระบานแล้วหรือยัง วันนี้ ทาง Zcooby ขอเริ่มข้อมูลในส่วนของ Travel ด้วยข้อมูลของ “พยากรณ์การบานของซากุระที่ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2557” การบานของซากุระในแต่ละภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นนั้นจะมีช่วงระยะเวลาที่ไม่เท่ากัน โดยจะเริ่มบานจากทางส่วนภูมิภาคที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นก่อน แล้วจึงค่อยๆ บานไล่ขึ้นไปยังทางเหนือ โดยจะเริ่มอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ไปจนถึง เดือนพฤษภาคมของทุกปีครับ เราลองมาดูตารางการพยากรณ์กันดีกว่าครับว่า ในช่วงที่คุณไปเที่ยวจะเจอซากุระบานหรือไม่ครับ พยากรณ์การบานของซากุระที่ประเทศญี่ปุ่น…