Shinkansen

Travel

Hokkaido Shinkansen เตรียมนั่งชินกันเซ็นไป Hakodate เดือนมีนาคม 2559 กันได้แล้วครับ

หลังจากที่มีมีข่าวของสายการบินแอร์เอเชีย ยกเลิกเส้นทางบินตรงกรุงเทพ-ซัปโปโรแล้ว ก็ทำให้นึกถึงเรื่องการเดินทางด้วยรถไฟไปยังฮอกไกโดขึ้นมาครับ สำหรับคนที่ได้ไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น “ฮอกไกโด” น่าจะเป็นจุดหมายที่ใครหลายๆ คนบรรจุไว้ในแผนการเที่ยวด้วย หากแต่การเดินทางไปด้วยรถไฟนั้น ต้องใช้เวลาการเดินทางที่นาน เนื่องจากบนเกาะฮอกไกโดยังไม่มีรถไฟความเร็วสูง (Shinkansen) ข่าวดีตอนนี้ก็คือ ในเดือนมีนาคม ปี 2559 (2016) คนญี่ปุ่นและนักท่องเที่ยวจะได้เดินทางด้วยชินกันเซ็นไปถึงเมืองฮาโกดาเตะ (Hakodate) บนเกาะฮอกไกโดแล้วครับ โดยก่อนหน้านี้หากใครเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงอย่างชินกันเซ็นขึ้นไปทางเหนือ โดยมีจุดหมายที่ฮอกไกโด มักจะต้องใช้เวลาในการเดินทางจากโตเกียวมากกว่า 10 ชั่วโมง เนื่องจากชินกันเซ็นจะสุดปลายทางทีสถานี…