SpaceX

People

อีลอน มัสก์ (Elon Musk) คือใคร? รู้จักประวัติเจ้าของบริษัท Tesla และ SpaceX

ชื่อของ อีลอน มัสก์ (Elon Musk) อาจจะเป็นชื่อที่หลายคนอาจจะได้ยินบ่อยขึ้นในช่วงนี้ ทาง Zcooby จึงอยากจะขอแนะนำประวัติที่น่าสนใจของเขาว่า เขาคือใคร? มีประวัติและผลงานที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง