Valentine’s Day 2014

Trend

วันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) เรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์

ทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี คนส่วนใหญ่ในโลกจะทราบดีว่า วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) วันนี้ Zcooby มีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์มาฝากนะครับ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศด้วยครับ อิอิ ประวัติและเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไมวันวาเลนไทน์ต้องเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ทาง Zcooby ขอเริ่มต้นด้วยข้อมูลที่ว่า วันที่ 14 กุมภาพันธ์นั้น เป็นวันเสียชีวิตของนักบุญวาเลนไทน์ หรือเซนต์วาเลนไทน์  โดยตัวของนักบุญวาเลนไทน์นั้น…