vocabulary

Tips

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000 คำ (พร้อมความหมาย)

สำหรับคนที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูด อ่าน เขียน สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือ “การท่องคำศัพท์” โดยยิ่งเรารู้ความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้เราเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เราควรจะท่องจำและเข้าใจความหมายได้อย่างน้อย 2,000 คำครับ โดยคำศัพท์ชุดนี้จะมีจำนวนทั้งหมด 2,178 คำ พร้อมความหมาย เรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z และเป็นคำศัพท์ที่ควรรู้ก่อนคำอื่นๆ หรือเป็นคำศัพท์ที่เรามักจะเจอในการใช้ชีวิตในประจำวันครับ เราลองมาฝึกท่องกันดูดีกว่าครับ   คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2,000…