February 2020

Uncategorized

Westerdam รู้จักเรือสำราญเวสเตอร์ดาม #Westerdam

หากพูดถึงเรือสำราญที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในตอนนี้ น่าจะเป็นเรือสำราญ เวสเตอร์ดาม (Westerdam) ที่ถูกกล่าวถึงในเวลานี้ Zcooby ขอพาคุณไปรู้จักเรือสำราญลำนี้กันครับ

People

พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า คือใคร? ประวัติและตำแหน่งของ พลตํารวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า

พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า คือใคร? ประวัติและตำแหน่งของ พลตํารวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า