7 จังหวัดใหม่ในประเทศไทยมีจังหวัดใดบ้าง? (รวม 83 จังหวัด)

รายชื่อ 7 จังหวัดใหม่ในประเทศไทย (อัพเดท 30 กรกฎาคม 2563)

7 จังหวัดใหม่ในประเทศไทยมีจังหวัดใดบ้าง?

จังหวัดบัวใหญ่ แยกมาจาก นครราชสีมา มี 8 อำเภอ
อ.บัวใหญ่
อ.คง
อ.ประทาย
อ.โนนแดง
อ.บ้านเหลื่อม
อ.แก้งสนามนาง
อ.สีดา
อ.บัวลาย

จังหวัดเดชอุดม แยกมาจากอุบลราชธานี มี 5 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ
อ.เดชอุดม
อ.บุณฑริก
อ.นาจะหลวย
อ.น้ำยืน
อ.ทุ่งศรีอุดม
กิ่ง อ.น้ำขุ่น
กิ่ง อ.นาเยีย

จังหวัดกันทรลักษณ์ แยกออกมาจากศรีสะเกษ มี 6 อำเภอ 3 กิ่งอำเภอ
อ.กันทรลักษ์
อ.ขุนหาญ
อ.เบญจลักษ์
อ.ศรีรัตนะ
อ.ไพรบึง
อ.โนนคูณ
กิ่ง อ.เขาพระวิหาร
กิ่ง อ.ศรีเมืองทอง
กิ่ง อ.ทับทิมสยาม

จังหวัดชุมแพ แยกมาจาก ขอนแก่น มี 6 อำเภอ
อ.ชุมแพ
อ.ภูเวียง
อ.สีชมพู
อ.หนองนาคำ
อ.ภูผาม่าน และ
อ.ภูเขียว ของ จ.ชัยภูมิ
มาจัดตั้งเป็น จ.ชุมแพ

จังหวัดนางรอง แยกมาจาก บุรีรัมย์ มี 10 อำเภอ
อ.นางรอง
อ.ชำนิ
อ.หนองหงส์
อ.บ้านกรวด
อ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.โนนสุวรรณ
อ.ปะคำ
อ.หนองกี่
อ.ละหานทราย
อ.โนนดินแดง

จังหวัด นาทวี แยกมาจาก สงขลา มี 8 อำเภอ
อ.นาทวี
อ.จะนะ
อ.เทพา
อ.สะบ้าย้อย
อ.คลองหอยโข่ง
อ.สะเดา
อ.นาหม่อม
อ.หาดใหญ่

จังหวัดท่าศาลา แยกจากนครศรีธรรมราช มี 6 อำเภอ
อ. ท่าศาลา
อ. พรหมคีรี
อ. นพพิตำ
อ. สิชล
อ. ขนอม
อ. ดอนสัก (สุราษฎร์ธานี)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.