Articles by zcooby

People

แอนน์ แฟรงค์ คือใคร? พร้อมประวัติและรําลึกถึงแอนน์ แฟรงค์

ชื่อของแอนน์ แฟรงค์ อาจจะเป็นที่รู้จักหรือคุ้นหูใครหลายๆ คน แต่หลายคนอาจจะไม่ทราบถึงชีวประวัติของบุคคลนี้ ทาง Zcooby ขอนำเสนอและรวบรวมประวัติที่น่าสนใจของบุคคลท่านนี้