ถอดยศ

People

ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? ผู้ถูกถอดยศจากเหตุผิดราชสวัสดิ์ (8 กรกฎาคม 2559)

หลังจากมีข่าวเรื่องของการถอดยศ ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ และยึดเครื่องราชฯ ทําผิดวินัยประพฤติตนไม่เหมาะผิดราชสวัสดิ์ หลายคนอาจจะสงสัยว่า ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? “ผิดราชสวัสดิ์” คืออะไร? มีความหมายว่าอย่างไร? ร.อ.ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ คือใคร? หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการเรียบเรียงจาก  Facebook ของ “ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ” (รอการยืนยัน) ชื่อจริง ศิริพงษ์ ผลวัฒนะ อาชีพ :…

People

พ.ต.ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ คือใคร? ผิดราชสวัสดิ์ คืออะไร?

หลังจากที่มีข่าวราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ ถอดยศ พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณเหตุทำผิดวินัยทหาร และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หลายคนอาจจะสงสัยว่า พ.ต.ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ คือใคร? พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ คือใคร? พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ ก่อนถูกถอดยศนั้น ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประวัติ พ.ต. ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ ปี…

Uncategorized

พ.อ.บุญสิทธิ์ ศรีพงษ์ คือใคร? ทำไมโดนถอดยศ พร้อมประวัติโดยคร่าวๆ

หลังจากที่มีข่าวให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.อ.บุญสิทธิ์ ศรีพงษ์ ออกจากยศทหาร เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นภัยต่อความมั่นคงสถาบัน หลายคนอาจจะสงสัยว่า เขาคือใคร? ทำไมจึงโดนถอดยศ? วันนี้เราจึงพยายามหาข้อมูลพร้อมประวัติคร่าวๆ มาฝากครับ พ.อ.บุญสิทธิ์ ศรีพงษ์ คือใคร? เขาคือหนึ่งในราชองครักษ์ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อสามปีที่แล้ว และมีส่วนในการร่วมจัดงานกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ 2558 ประวัติโดยคร่าวๆ ของ พ.อ.บุญสิทธิ์ ศรีพงษ์ สมรสกับนาวสาวแสงเดือน นันตากาศ ในปี…