ปฏิทินสอบ onet61

Trend

onet 62 ประกาศผลสอบ O-NET 2561 ชั้น ป.6, ม.3, ม.6 (25-31 มีนาคม 62)

ในปี 2562 มีการสอบครั้งสำคัญสำหรับน้องนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 นั่นคือ การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับประกาศผลสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 มากฝากครับ

News

onet 62 วันสอบ,ตารางสอบ,ประกาศผลสอบ O-NET 2562

ในช่วงต้นปีของทุกปี จะมีการสอบสำหรับน้องนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 นั่นคือการสอบ O-NET ซึ่งวันนี้ Zcooby จะขอนำเสนอข้อมูลสำหรับการตรวจสอบวันสอบ ตารางสอบ และช่วงการประกาศผลสอบของแต่ละช่วงชั้นปีการศึกษานะครับ

Social

onet 61 ประกาศผลสอบ,ตารางสอบ,วันสอบ O-NET 2561

ในปี 2561 มีการสอบครั้งสำคัญสำหรับน้องนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 นั่นคือ การสอบ O-NET 2561 (โอเน็ต 61) ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการสอบ onet 61 ไม่ว่าจะเป็นช่วงวันสอบ, ตารางสอบ รวมทั้งประกาศผลสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 มากฝากครับ