รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด

Social

รัฐธรรมนูญ 2560 (เนื้อหารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)

หลังจากที่มีการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ทำให้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดที่มีการประกาศใช้ในประเทศไทย ลำดับเหตุการณ์สำคัญก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 26 มีนาคม 2559 นรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ แถลงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีเนื้อหา 16 หมวด 279 มาตรา…

Uncategorized

ถ่ายทอดสดพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 (6 เมษายน 60)

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน 2560 จะมีพระราชพิธีสำคัญงานหนึ่งคือ “พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560” ทาง Zcooby ขอแนะนำโปรแกรมและช่องทางการชมการถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญนี้ครับ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กำหนดการประกาศพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยในวันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน เวลา 15.00 น. กำหนดการประกาศพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมายังพระที่นั่งอนันตสมาคม…