รายการนี้ บันทึกเทปก่อน 1 เมษายน 2562

Entertainment

“บันทึกเทปก่อน 27 พฤษภาคม 2562” คืออะไร? ข้อความที่พบในบางรายการทีวีในช่วงนี้

ในช่วงนี้หลายท่านที่ชมรายการทีวีในช่วงนี้ อาจจะเห็นรายการทีวีบางรายการมีการขึ้นข้อความเป็นระยะว่า “รายการนี้ บันทึกเทปก่อน 27 พฤษภาคม 2562” ทำให้หลายคนสงสัยว่า ทำไมต้องมีข้อความ บันทึกเทปก่อน 27 พ่ฤษภาคม 2562 วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลมาแนะนำให้ทราบครับ

Uncategorized

“บันทึกเทปก่อน 1 เมษายน 2562” คืออะไร? ข้อความที่พบในบางรายการทีวี

ในช่วงนี้หลายท่านที่ชมรายการทีวีในช่วงนี้ อาจจะเห็นรายการทีวีบางรายการมีการขึ้นข้อความเป็นระยะว่า “รายการนี้ บันทึกเทปก่อน 1 เมษายน 2562” ทำให้หลายคนสงสัยว่า ทำไมต้องมีข้อความ บันทึกเทปก่อน 1 เมษายน 2562 วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลมาแนะนำให้ทราบครับ