วันฉัตรมงคล 2563 วันที่เท่าไหร่

Events

วันฉัตรมงคล 2562 พร้อมแจ้งเปลี่ยนแปลง “วันฉัตรมงคล” ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

หลังจากที่มีกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 และจะมีการเปลี่ยนแปลงวันฉัตรมงคลในปีหน้า (พ.ศ. 2563) ทาง Zcooby จึงขอแจ้งข้อมูลให้ทราบครับ