วันสิ่งแวดล้อมโลก

Uncategorized

World Environment Day วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนของทุกปี

World Environment Day คือ วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งจะตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ทาง Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวันนี้สำหรับผู้ที่สนใจครับ วันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day คือวันอะไร? วันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม…