หลวงพ่อจรัล

Uncategorized

ประวัติหลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน สิงห์บุรี

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) เป็นพระภิกษุชาวไทย ในสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 ท่านมีชื่อเสียงในระดับประเทศจากการเป็นพระนักพัฒนา พระนักเทศน์ และพระวิปัสสนาจารย์ แนวทางการสืบทอดพระพุทธศาสนาของท่านเน้นหนักที่การสั่งสอนเรื่องกฎแห่งกรรม โดยยกเหตุการณ์ที่ท่านประสบและนับเป็นกฎแห่งกรรมขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์อยู่เสมอ และเน้นการพัฒนาจิตใจคนด้วยการทำวิปัสสนากรรมฐานด้วยหลักสติปัฏฐาน 4 แบบพองหนอ-ยุบหนอ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนหมั่นสวดมนต์ด้วยพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เพื่อเป็นเครื่องเจริญสติอย่างแพร่หลายอีกด้วย ประวัติหลวงพ่อจรัญ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)…

Trend

หลวงพ่อจรัญ ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ 25 มกราคม 2559

หลังจากที่หลวงพ่อจรัญ หรือ พระธรรมสิงหบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม) เข้ารับการรักษาจากโรคปอดอักเสบที่โรงพยาบาลศิริราช ในช่วงหลังนั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับการมรณภาพ ซึ่งทาง Zcooby จะขออัพเดทอาการล่าสุดของหลวงพ่อจรัญนะครับ พระธรรมสิงบุราจารย์ (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบ ในวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 08.37 น. ประวัติหลวงพ่อจรัญ คลิ้กที่นี่   ข่าวหลวงพ่อจรัญ อาการหลวงพ่อจรัญ…