องค์การสหประชาชาติ

Uncategorized

วันสหประชาชาติ 24 ตุลาคม รู้จักความสำคัญของ องค์การสหประชาชาติ

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า ทุกวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันสหประชาชาติ วันนี้ Zcooby จึงขอนำเสนอว่า วันสหประชาชาติคือวันอะไร? และองค์การสหประชาชาติมีความสำคัญอย่างไรบ้าง?