โควิด จำนวนผู้ติดเชื้อ 7 ก.ค. 64

Uncategorized

โควิดวันนี้ 7 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 7/8/64 #โควิดวันนี้

โควิดวันนี้ 7 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 21,838 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 212 คน

Uncategorized

โควิดวันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย 7/7/64

โควิดวันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจาก #โควิด19 ในประเทศไทย จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด19 ในประเทศไทย วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ : 6,519 คน จำนวนผู้เสียชีวิต : 54 คน