ไทยชนะ.com

Information

เช็คความหนาแน่นของร้านค้า/ห้าง ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com #ไทยชนะ

หลังจากที่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 จะเป็นวันแรกที่มีการผ่อนปรนมาตราการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะเริ่มมีการเปิดให้บริการของห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าต่างๆ มากขึ้น และต้องให้ร้าน/ห้าง มีมาตราการในการควบคุมจำนวนของผู้ใช้บริการในพื้นที่นั้นๆ ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการเช็คความหนาแน่นของร้านค้า/ห้าง ผ่านเว็บไซต์ www.ไทยชนะ.com