#Covid_19

Live
Uncategorized
Live

LIVE 🔴 แถลงข่าวอัปเดตสถานการณ์ COVID-19 (17 มีนาคม 2563) #ไวรัสโคโรนา #ไวรัสโควิด19 #Covid_19

ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จะมีการแถลงการณ์จากกระทรวงสาธารณสุข ถึงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย จนถึงล่าสุด (17 มีนาคม 2563) ทาง Zcooby ขอนำเสนอช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดสำหรับผู้ที่สนใจ