facebook live

Mobile

Facebook live คืออะไร? พร้อมเคล็ดลับในใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หลังจากที่มีข่าวการฆ่าตัวตายของพ่อลูกผ่านทาง Facebook Live จนเป็นข่าวไปทั่วโลก วันนี้ Zcooby ขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมวิธีการใช้งาน Facebook Live ให้เกิดประโยชน์สูงสุด Facebook live คืออะไร? Facebook Live เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ Facebook ที่สามารถทำการ”ถ่ายทอดสด” เรื่องราวต่างๆ ผ่านทาง Facebook โดยผู้ที่เป็นเพื่อนของผู้ใช้งาน หรือ ผู้ที่ติดตามเพจใดๆ…

Uncategorized

Facebook Live สามารถใช้งานได้ทุกคนแล้ว (7 เมษายน 2559)

หลังจากที่ทางเฟสบุ้คให้เริ่มทยอยให้กับผู้ใช้งานบางส่วนสามารถใช้งาน Facebook Live หรือการแพร่ภาพสด วันนี้ (7 เมษายน 2559) Facebook ได้ทำการประกาศผ่านหน้าเพจของตนว่า ทุกคนสามารถใช้ฟีเจอร์”Live Video”ได้แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นคนมีชื่อเสียงเท่านั้น โดยทางเฟสบุ้คได้ประกาศผ่านเพจอย่างเป็นทางการของ Facebook (https://www.facebook.com/facebook/) ดังนี้ครับ Facebook Live is here! Never miss being in…