line sticker

App

สติ๊กเกอร์ไลน์จากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระเทพ

สำหรับผู้ที่ชอบส่งสติ๊กเกอร์ไลน์ วันนี้ Zcooby ขอแนะนำสติ๊กเกอร์ชุดพิเศษ ที่เป็นสติกเกอร์จากภาพฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายจะมอบให้กับกิจกรรมการกุศลของสภากาชาดไทยครับ โดยสติ๊กเกอร์ชุดนี้มีชื่อว่า “แชทได้บุญ แชร์ได้กุศล” จัดจำหน่ายโดย สภากาชาดไทย โดยเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเป็นแอคชั่นน่ารักๆ 16 แอคชั่นน่ารักๆ ครับ โดยรายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ชุดนี้ จะไม่หักค่าใช้จ่าย สนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา…

App

ฟรีสติ๊กเกอร์ไลน์ชุดใหม่ 5 ชุด (Giffarine,HP,KTB,Oishi และ LINE Rangers)

สำหรับผู้ใช้งานไลน์ การดาวน์โหลดฟรีสติ๊กเกอร์เป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งเลยทีเดียว วันนี้ทาง Zcooby มาแจ้งข่าวให้รีบดาวน์โหลดฟรีสติ้กเกอร์ที่เดียว 5 ชุดเลยครับ อย่าช้าครับ มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีสติ้กเกอร์น่ารักๆ ตัวไหนบ้างครับ โดยสติ้กเกอร์รอบนี้มีดังนี้ครับ Giffarine Gift for Life 2 HP SmartFriend TH NONG VAYU Oishi Neko Emoticons LINE…