onet 65 ประกาศผล

Uncategorized

onet 65 ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6, ม.3, ม.6 #ONET64 #ONET

ในปี 2565 มีการสอบครั้งสำคัญสำหรับน้องนักเรียนชั้น ป.6, ม.3, ม.6 นั่นคือ การสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ทาง Zcooby ขอแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศผลสอบ O-NET ป.6 , ม.3 และ ม.6 มาฝากครับ