single gateway

Internet

ร่าง พรบ. คอมพิวเตอร์ ฉบับปรับปรุงล่าสุด 18 พฤศจิกายน 2559 #พรบคอม

วันนี้ (23 พฤศจิกายน 2559) หลายคนที่ใช้งาน Twitter อาจเห็นแฮชแท็กคำว่า #พรบคอม ทำให้หลายคนอยากจะรู้เนื้อหาของการแก้ไข พรบ. คอมพิวเตอร์ ฉบับแก้ไขล่าสุด (18 พฤศจิกายน 2559) ว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขอย่างไรบ้าง วันนี้ Zcooby ขอนำข้อมูลมาฝากครับ พรบ. คอมพิวเตอร์ หรือมีชื่อเต็มว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง…

Website

เว็บกระทรวงไอซีทีล่ม!! (mict.go.th) จากกระแสต่อต้าน Single Gateway

ตอนนี้มีกระแสการต่อต่าน single gateway เกิดขึ้นแล้วครับ โดยมีการรวมพลนัดกันโจมตีเว็บไซต์ของกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ (www.mict.go.th) ด้วยวิธีการ DdoS ทาง Zcooby เลยรีบรายงานเรื่องนี้ให้ทราบครับ โดยตอนนี้เริ่มมีการกระจายข้อความผ่านทาง Facebook,Twitter เพื่อเชิญชวนให้ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้าน ไม่เอา Single gateway ตามรูปด้านล่างนี้ครับ   โดยเนื้อหาของข้อความเป็นดังนี้ครับ วันนี้หลัง 4 ทุ่ม กลุ่มผู้ที่รวมตัวกันเพื่อต่อต้านระบบซิงเกิลเกตเวย์ จะทำการถล่มเว็บไซต์เชิงสัญลักษณ์…

Trend

ความเป็นไปได้ของ Single Gateway ในประเทศไทย

หลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการที่รัฐบาลจะนำระบบ Single Gateway มาใช้ในระบบอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งมีเสียงคัดค้านอยู่ไม่น้อย วันนี้ zcooby เลยอยากจะขอนำเอาบทความซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการมีระบบ single gateway ในประเทศไทยของผู้ใช้งานเฟสบุ้คท่านหนึ่ง ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างน่าสนใจ เลยอยากจะขอเอามาแชร์ให้ทราบกันนะครับ ที่มาของบทความ : Facebook ของคุณ chanon ngernthongdee มีหลายคนกำลังตกใจกับ Great firewall of Thailand หรือตอนนี้เรียกกันว่า…

Uncategorized

Single Gateway คืออะไร? ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในไทย

ในช่วงนี้หลายคนอาจจะได้ยินคำว่า Single Gateway (ซิงเกิล เกตเวย์) กันบ่อยในตอนนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่า มันคืออะไร มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยอย่างไรบ้าง วันนี้ zcooby จะนำข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มาฝากนะครับ Single Gateway คืออะไร? คำว่า Single Gateway หากแปลแบบตรงตัวก็คงจะแปลได้ว่า “ช่องทางเดียว” ซึ่งโดยปกติแล้วการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยนั้น หากมีการเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตไปยังต่างประเทศหรือจากต่างประเทศมายังประเทศไทย จะมีช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลมากมายหลากหลายทาง แต่ระบบ Single…