TCAS66 ลงทะเบียน

Uncategorized

วิธีการลงทะเบียน TCAS66 ขั้นตอนการเข้าระบบลงทะเบียนของ #TCAS66

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ทางเว็บไซต์ mytcas.com ได้เปิดให้มีการลงทะเบียน TCAS66 ทาง Zcooby จึงขอนำเสนอวิธีการลงทะเบียน TCAS66 เพื่อสำหรับน้องๆ ที่อาจจะกำลังต้องวิธีการลงทะเบียนครับ

Uncategorized

TCAS66 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ว (28 ตุลาคม 2565)

หลังจากที่ทาง ทปอ. ได้มีกำหนดเปิดให้เข้าระบบลงทะเบียน TCAS66 วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 แต่วันนี้ (28 ตุลาคม 2565) ช่วงเวลาเย็น มีการพบว่าเว็บไซต์ mytcas ได้เปิดให้เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน TCAS66 แล้ว ทาง Zcooby จึงขอนำข้อมูลนี้มาแจ้งให้ทราบ