Year in Review 2019

Uncategorized

Facebook วีดีโอสรุปช่วงเวลาสำคัญในรอบปี 2019 (Year in Review)

วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) ผู้ใช้งาน Facebook อาจจะได้เห็นดีโอสรุปช่วงเวลาสำคัญในรอบปี ซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมเนียมของทางเฟสบุ๊คเลยก็ได้ ที่จะมีการรวบรวมเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของคุณในปีนี้ทั้งปีผ่านทางวีดีโอชุดนี้