year in review

Uncategorized

Facebook วีดีโอสรุปช่วงเวลาสำคัญในรอบปี 2019 (Year in Review)

วันนี้ (12 ธันวาคม 2562) ผู้ใช้งาน Facebook อาจจะได้เห็นดีโอสรุปช่วงเวลาสำคัญในรอบปี ซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมเนียมของทางเฟสบุ๊คเลยก็ได้ ที่จะมีการรวบรวมเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของคุณในปีนี้ทั้งปีผ่านทางวีดีโอชุดนี้

Social

สรุปเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของคุณบนเฟซบุ้คในปี 2557 (Facebook 2014 Year in Review)

หลายคนอาจจะเห็นเพื่อนๆ ในเฟซบุ้คแชร์รูปภาพสรุปเหตุการณ์ที่น่าประทับใจในปี 2014 ที่ผ่านมา ในหัวข้อ “ปีนี้ของ(ชื่อเพื่อน)” พร้อมกับข้อความที่ว่า “ปีที่ผ่านมายอดเยี่ยมมาก! ขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของเวลาดีๆ นี้” (It’s been a great year! Thanks for being a part of it.) วันนี้ Zcooby เลยอยากจะมาแนะนำวิธีการทำ…