2 thoughts on ““สุขสันต์วันเพื่อน” วีดีโอฉลองวันเกิด 12 ปีของ Facebook (พร้อมวิธีแก้ไขวีดีโอ)

  1. วราภรณ์

    vdo12ปีเพชบุ๊คแชร์แล้วโพสแล้วเพื่อนไม่เห็นค่ะ

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *