พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า คือใคร? ประวัติและตำแหน่งของ พลตํารวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า

พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า คือใคร? ประวัติและตำแหน่งของ พลตํารวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า

พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า คือใคร?

พลตํารวจตรี พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ( Royalty Protection Division)

โดยก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่ง นายตํารวจปฏิบัติการ สํานักงานนายตํารวจราชองครักษ์ในพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หรือ นรป.(สบ 5) สป.นรป. (อัตราพันตํารวจเอกพิเศษ)

เมื่อวันที่ วันที่ 20 กันยายน 2559  พ.ต.อ. พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เนื่องด้วย เป็นข้าราชการตํารวจ ที่ช่วยราชการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.