ถ่ายทอดสดการประชุมสภา 3 กรกฎาคม 2562 #ประชุมสภา

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาครั้งนี้มาฝาก

โดยในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่ 8 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1) จะมีการพิจารณาพิจารณาญัตติด่วน 16 เรื่อง และญัตติที่เสนอใหม่ 5 เรื่อง โดยมีเรื่องด่วนดังนี้

  • ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ
  • ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาราคายางพารา
  • ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือราคาสินค้าเกษตรตกต่ำแก่ เกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวและอ้อย
  • ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากรณีการต่อสัญญาสัมปทานให้กับบริษัททางด่วนและ รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
  • ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ผลกระทบจากการกระทํา ประกาศและคําสั่งของคณะรักษา ความสงบแห่งชาติ และการใช้อํานาจของหัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติตามมาตรา 44

สำหรับผู้ที่สนใจรับชม สามารถชมได้ผ่านทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2562

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.