10 วิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า

หลังจากที่มีข่าวการพบผู้ป่วยปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรน่า มีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ทาง Zcooby ขอแนะนำ 10 วิธีการป้องกันไวรัสโคโรน่า โดยเป็นข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรค

10 วิธีการป้องกัน ไวรัสโคโรน่า

  1. เมื่ออยู่ในที่ชุมชนหนาแน่น หรือเดินทางออกจากบ้าน ให้สวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอ
  2. หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซนที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้มีอาการทางเดินหายใจ หรือมีอาการเป็นหวัด ไอจาม
  4. อยู่ห่างจากคนที่ไอหรือจามเป็นระยะมากกว่า 180 เซนติเมตร เพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลาย และน้ำมูกที่จะกระจายออกมา
  5. ล้างมือด้วยน้ำ และสบู่ อย่างน้อย 20 วินาที หรือใช้เจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์
  6. กินร้อน ช้อนกลาง อาหารปรุงสุก พักผ่อนให้เพียงพอ
  7. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ ตลาดค้าสัตว์ หรือสินค้าจากสัตว์ เนื่องด้วยมีการพบผู้ติดเชื้อกลุ่มแรก มาจากสัตว์สู่คน ที่ตลาดค้าอาหารทะเล และค้าสัตว์ที่เมืองอู่ฮั่น
  8. ในกรณีที่มีแผนจะเดินทางไปประเทศที่โรคระบาดอยู่ ถ้าไม่จำเป็น ให้เลื่อนการเดินทางออกไปก่อน
  9. หากกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือประเทศที่มีโรคระบาด ถ้าเริ่ม มีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง
  10. หากมีอาการดังข้อ 9 ให้รีบโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 เพื่อให้รถจากสถานพยาบาลมารับทันที

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.