13 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการหรือไม่?หลังจากที่หลายคนสงสัยว่า วันที่ 13 ตุลาคม 2560 นี้ถือเป็นวันหยุดหรือไม่? ทาง Zcooby หาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแจ้งให้ทราบครับ13 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการหรือไม่?

เนื่องด้วยวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เป็นวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ร.9)

จนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา (http://www.ratchakitcha.soc.go.th) ได้ลงประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2560 ดังนี้

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เห็นชอบ

1. ให้วันที่ 28 กรกฎาคม และวันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการประจําปี เนื่องจากเป็นวันสําคัญของชาติไทย ดังนี้

1.1 วันที่ 28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
1.2 วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. ให้ยกเลิกวันหยุดราชการ วันที่ 5 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล ตามความในข้อ 5 ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2500 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2500ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ดังนั้น

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ( ร.9)
ให้ถือว่าเป็นวันหยุดราชการประจำปีด้วยBe the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.