โควิดวันนี้ 14 3 65 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด 14 มีนาคม 2565 #โควิด19วันนี้ #โควิด

14 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ #โควิด19วันนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,130 คน
จำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 15,650 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 69 คน

รักษาหาย 23,508 คน
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,353 คน
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 453 คน

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.