แจกเงินเที่ยว 1,500 บาท มีเงื่อนไข,คุณสมบัติอย่างไรบ้าง? อัพเดทล่าสุด 23 เมษายน 2562)

เป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในช่วงนี้ (เมษายน 2562) ว่า ทางรัฐบาลจะมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกเงิน 1,500 บาท เพื่อการกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด

แจกเงินเที่ยว 1,500 บาท เที่ยวจังหวัดเมืองรอง (ข้อมูลรอการยืนยัน)

ชื่อโครงการ : ยิ่งเที่ยว ยิ่งเท่ ช่วยเปย์ เมืองรอง

รูปแบบ : เป็นการแจกเงินให้กับ ประชาชนตั้งแต่อายุ 18 ปี ขึ้นไป คนละ 1,500 บาท

วัตถุประสงค์ : เพื่อนำไปใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ในการกระตุ้นท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด (ดูรายชื่อ 55 จังหวัดเมืองรอง ที่นี่ )

สถานะปัจจุบัน : ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาล โดยให้จับตาดูในการประชุม ครม. ในวันที่ 24 เมษายนนี้

เงื่อนไข : แจกเงินให้กับประชาชนจำนวน 10 ล้านคนแรกเท่านั้น และผู้มีสิทธิ์ได้รับเงิน จะต้องนำเงินไปท่องเที่ยวเมืองรองภายในเดือน มิถุนายน 2562 เท่านั้น


รายละเอียดโครงการ
(รออัพเดท)

วิธีการยื่นขอรับสิทธิ์
(รออัพเดท)

ช่องทางการรับเงิน
(รออัพเดท)

วิธีการใช้สิทธิ์
(รออัพเดท)

ช่องทางการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ 55 จังหวัดเมืองรอง
(รออัพเดท)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.