ถ่ายทอดสดประชุมสภา 17-18 ตุลาคม 2562 งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 #ประชุมสภา #พรบงบประมาณ

ในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 17 และ 18 ตุลาคม จะมี การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทาง Zcooby ขอนำเสนอการถ่ายทอดสดการประชุมครั้งนี้

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม ตั้งแต่เวลา 09.30 น. มีกำหนดการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 1 (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โดยจัดขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น 2 เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น.

ถ่ายทอดสดประชุมสภา 17-18 ตุลาคม 2562

จะมีการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 09.30 น. จนจบการประชุม

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.