โควิดวันนี้ 17 3 65 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด 17 มีนาคม 2565 #โควิด19วันนี้ #โควิด

17 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ #โควิด19วันนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,456 คน
จำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK 21,244 คน
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 77 คน

รักษาหาย 22,217 คน
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,402 คน
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 504 คน

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.