โควิดวันนี้ 19 3 65 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิด 19 มีนาคม 2565 #โควิด19วันนี้ #โควิด

19 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโควิดวันนี้ #โควิด19วันนี้

จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 25,804 คน
จำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่าย/ATK (รออัพเดท)
จำนวนผู้เสียชีวิตรายใหม่ 87 คน

รักษาหาย 18,801 คน
ผู้ป่วยปอดอักเสบ 1,414 คน
ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (รออัพเดท)

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/covid19-dashboard/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.