แจกเงิน 2,000 บาท (รายละเอียดโครงการรับเงินสองพันบาท) อัพเดทล่าสุด มีนาคม 2563

หลังจากที่มีข่าวว่า ทางรัฐบาลมีโครงการจะแจกเงินจำนวน 2,000 บาทให้กับประชาชน หลายคนอาจจะอยากทราบรายละเอียดต่างๆ และความคืบหน้าของโครงการ ทาง Zcooby ขอทยอยอัพทเดทข้อมูลต่างๆ ให้ทราบครับ

โครงการแจกเงิน 2,000 บาท (ชื่อชั่วคราว)

วัตถุประสงค์โครงการ

  • เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19

กลุ่มเป้าหมาย

  • ให้เงินแก่ผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผ่านระบบอีเพย์เมนต์

จำนวนเงินที่จะได้รับ

  • ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ จะได้รับเงินคนละ 2,000 บาท โดยจะให้เป็นเวลา 2 เดือน เดือนละ 1,000 บาท

ช่วงระยะเวลาโครงการ >> รออัพเดท


คุณสมบัติผู้ที่จะได้รับเงิน 2,000 บาท >> รออัพเดท


ช่องทางการลงทะเบียนรับเงิน >> รออัพเดท


เว็บไซต์ลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาท >> รออัพเดท


ช่องทางการรับเงิน 2,000 บาท >> รออัพเดท


Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.