December 2016

Uncategorized

ถ่ายทอดสดงาน MAMA 2016

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ขอเชิญพบกับการถ่ายทอดสดงาน MAMA 2016 หรือ Mnet Asia Music Awards 2016 ที่ปีนี้กลับมาจัดกันที่ฮ่องกงอีกครั้ง ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์มาฝากนะครับ รายละเอียดโปรแกรมงาน MAMA 2016 งาน :  MAMA 2016 หรืองาน 2016 Mnet…

Live

ถ่ายทอดสดบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช ขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1 ธันวาคม 2559)

ในวันที่ 1 ธันวาคม จะมีพีธีสำคัญพิธีหนึ่งคือ ทางประธาน สนช.เข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทาง Zcooby ขอแนะนำช่องทางการถ่ายทอดสดพิธีนี้ครับ ภายหลังจากนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.แจ้งให้ที่ประชุม สนช.รับทราบถึงการดำเนินการตามมาตรา 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ประกอบกับมาตรา 23…